Bobik: Hoteli

Bobik: Hoteli

Zanimljiva mesta   Da   Ne

Potvrdite lokaciju boravka. Koordinate oblasti možda nisu precizne.